Koszyk: 0,00 zł

Nie masz produktów w koszyku.

Suma częściowa: 0,00 zł
Zasady zwrotów i reklamacje.

 

Procedury reklamacyjne

 

• Reklamacji podlega towar, który jest niezgodny ze swoim przeznaczeniem, niezgodny z zapewnieniami Sprzedawcy lub posiada wady prawne.

• Reklamacji nie podlega towar, którego wady są znane Kupującemu w chwili zawierania transakcji. Dotyczy to w szczególności towarów wyprzedażowych.

• Podmiotem właściwym do składania reklamacji jest Sprzedawca.

• Klientowi przysługuje prawo do reklamacji w ciągu 2 lat od chwili przyjęcia towaru od Sprzedawcy. Po upływie 6 miesięcy, mija jednak okres domniemania, że wada produktu była jawna w chwili wydania produktu.

• O planowanej reklamacji, Klient powinien powiadomić Sprzedawcę nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty wykrycia wady.

• Aby rozpocząć procedurę reklamacyjną, Klient powinien powiadomić Sprzedawcę o planowanej reklamacji e-mailowo lub telefonicznie, a następnie odesłać reklamowany towar, wraz ze stosowanym oświadczeniem reklamacyjnym (dostarczonym przez Sprzedawcę) na adres:

 

Laboratoria Zapachu

Al. Jaworowa 39, 53-122 Wrocław

 

• Sprzedawca ustosunkuje się do wniosku w ciągu 14 dni kalendarzowych i niezwłocznie powiadomi Klienta e-mailowo lub telefonicznie. Wybór drogi powiadomienia należy do Klienta.

• W przypadku uznania reklamacji, Sprzedawca zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy wady produktu lub jego wymiany na nowy. Wybór formy dopełnienia reklamacji należy do Klienta.

• Sprzedawca zwróci Klientowi wszelkie poniesione koszty, w tym także koszty transportu od Kupującego do Sprzedawcy oraz od Sprzedawcy do Kupującego, w przypadku naprawy.

• Sprzedawca może odmówić naprawy lub wymiany towaru, w przypadkach, kiedy są one niemożliwe, wymagają nadmiernych kosztów, narażają Klienta na niedogodności, lub Sprzedawca nie może zadośćuczynić Klientowi w odpowiednim czasie.

• W takiej sytuacji, Sprzedawca zobowiązuje się obniżyć cenę produktu lub odstąpić od umowy i zwrócić Klientowi poniesione koszty. Klient nie może żądać odstąpienia od umowy, kiedy wada produktu nie ma charakteru istotnego, tj. Klient może korzystać z niego zgodnie z przeznaczeniem. Wówczas, Klientowi przysługuje prawo od żądania obniżenia ceny.

 

Odstąpienie od umowy

 

• Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów, Klient ma 10 dni kalendarzowych na rezygnację z transakcji. W tym terminie, Klient powinien przesłać do sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

• Dni liczone są od dnia przyjęcia towaru przez Konsumenta.

• Klient zobowiązany jest do odesłania towaru do Sprzedawcy w ciągu 14 dni od wysłania odpowiedniego oświadczenia. W przeciwnym wypadku, zwrot nie zostanie przyjęty.

• Prawo do nieuzasadnionego zwrotu towaru przysługuje tylko konsumentom, czyli osobom fizycznym.

• Towar podlegający prawu odstąpienia od umowy powinien zostać odesłany w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

• Sprzedawca zwróci Kupującemu koszty zakupy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych, włącznie z kosztami wysyłki.

• Kupujący pokrywa koszty odesłania zwracanej paczki do Sprzedającego.